fbpx

Новини

ГЕНЕТИЧЕСКА ЗАЩИТА ОТ МАНА: НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО И УСТОЙЧИВО РЕШЕНИЕ

Лимагрейн гарантира постоянен мониторинг и адаптация на селекцията към изменящия се расов състав на маната със значителни ресурси в нов набор от хибриди за решение на проблема.

УСПЕХИТЕ ИДВАТ С LG

  Над 400 кг/дка рапица жъне земеделският стопанин Пламен Генчев от Русенско Демонстрационна жътва събра земеделски производители от Русенска област в землището на село Борисово. Там те присъстваха на жътва на хибриди рапица от портфолиото на LG. Маслодайната рапица е култура, която е силно рискова по отношение на климатичните фактори. Селекцията на LG e насочена…

БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОСЕВА

Във всички производствени райони първоначалният старт и бързото установяване на рапичните посеви е от съществено значение за по-нататъшното им развитие и нормално презимуване. Добивът при рапицата до голяма степен се обуславя именно от фенофазата на развитие и състоянието на растенията в началото на зимата.

СИНЯ КИТКА ПРИ РАПИЦАТА

Синята китка е трудна за откриване в рапичните посеви преди и около фенофаза цъфтеж. Наличието на „грудки“ върху корените на растенията може да бъде индикатор за присъствието на паразита. Съществуването на зараза става ясно видимо в периода, когато рапицата формира шушулките и започва да изхранва зърното. Синята китка съжителства с растението гостоприемник около 20-25 дни преди видимите прояви т.е. преди появата ú над земята.

ЖЪЛТА ВИРОЗА ПО РАПИЦАТА

Жълтата вироза (TuYV) е често срещана, основната и икономически най-значима вирусна болест по рапицата. Въпреки че е известна отдавна, едва в последно време Жълтата вироза започна да се възприема като една от основните причини, за лимитиране на потенциала за добив на маслодайната рапица в Европа и поставяне на реколтата под риск. Инфекцията с вируса на Жълтата вироза (TuYV) в посевите с рапица е проблем, който се среща все по-често и в България през последните години.

ЕФЕКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА АЗОТ – НОВА ТЕНДЕНЦИЯ ПРИ РАПИЦАТА

По правило азотът е много труден за контролиране и оптимални условия за торене са рядкост. Всъщност приложението на точната форма и правилната норма на азот и то в точния момент, се оказват много сложна за планиране техническа стъпка, дори при високата техническа обезпеченост на стопанствата, платформите и прогнозните модели, подпомагащи вземането на решение.

LG: новият лидер при маслодайната рапица в Европа

Лимагрейн Европа вече е номер 1 сред европейските селекционери на зимна маслодайна рапица /както на сертифицирания, така и на хибридния пазар на семена/.   Благодарение на представянето на своята генетика, Лимагрейн Европа удвои пазарния си дял през последните 5 години, за да достигне 17% през 2020 г. (източник Kleffmann-Kynetec).   Лимагрейн България завоюва 30% пазарен…

Пролетно предложение Царевица и Слънчоглед 2020/2021

Общи условия за участие в Пролетно предложение Царевица и Слънчоглед 2020/2021 СЛЪНЧОГЛЕД ∙ Купи минимум 10 торби LG слънчоглед и получи допълнително 1 торба или допълнителни 10% в торби за покупки от 10 до 200* торби слънчоглед. Хибриди, участващи в промоционалното предложение: LG 50.479 SX, LG 59.580 SX, LG 50.635 CLP, LG 50.455 CLP, LG…