fbpx

Марката LG

LG e световна марка семена, предлагана от Лимагрейн Европа. Под нейния знак на пазара излизат много хибриди и сортове при голям брой земеделски култури.

В България под логото LG, Лимагрейн предлага селекционни решения при петте основни култури – слънчоглед, царевица, рапица, пшеница и ечемик. Лимагрейн Европа е част от Лимгарейн груп, която представлява международен кооператив, специализиращ в областта на семената от зеленчуци и полски култури, а също и субпродукти от зърнени продукти. Основана и ръководена от земеделски производители, Лимагрейн е четвъртата по големина компания на европейския и световен пазар.

qui_sommes_nous_marque-01
qui_sommes_nous_marque-03

Създатели на стандарти

Марката LG се развива в конкурентна икономическа среда, така както промените в логото ни илюстрират нашия прогрес. Логото ,,L’’ e създадено през 1965 г., променя се на ,,LG‘‘ през 1985г., за да се даде идентичност на нашите нови марки и продукти. Днес LG e известно в цял свят, а това показва, че ние сме компания с международно признание. LG е знак за силата на нашата иновативност и отговорност към качеството на всеки аспект в нашата работа. LG е било и ще си остане стандарт за милиони фермери по света.

Създатели на легенда

Кооперативът е създаден през 1942 г. от земеделски производители в долината Limagne в Централна Франция, с цел да произвежда семена зърнени култури. През 1965 г. кооперативът получава името Limagrain и продължава до днес да бъде ръководен от земеделски производители. Наследник на традиции за върхови постижения, LG допринася през годините за радикалните промени на облика на селското стопанство. Нашата история е изградена върху успеха, предимствата и новаторската роля в развитието и подобряването на качеството на семената. Винаги сме били новатори и сме създавали стандарти. Примерно, работата ни по селекциониране на много ранни хибриди при царевицата доведе до възможността да се отглежда царевицата като култура в Северна Европа. Докато работим и творим, ние знаем, че сме наследници на история изпълнена с постижения. Това ни зарежда с енергия и ни кара да даваме още повече от себе си в името на успеха.

 

livre_lg

qui_sommes_nous_marque-02

Творци на разнообразие, ние предлагаме възможности

Със своя широк спектър от култури, LG олицетворява богатството и разнообразието на Европейското селско стопанско производство.  Портфолиото LG  предлага решения както за изхранването на хората и животните, така и продукти за промишлена преработка. Въпреки че в миналото царевицата има най-голям принос в развитието на марката LG, днес компанията създава с марка LG изключително успешни продукти при всички основни култури: пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед , царевица, грах и фуражни култури. Разнообразието при културите, което Лимагрейн  предлага, е продиктувано от: агрономическите потребности на земеделските производители и по-специално от нуждата от ротация на културите, от  целевите пазари на продукцията при отделните култури.