fbpx

Производство

Марката LG се основава на изследователските екипи на Limagrain Европа, посветени на видовете големи култури  (мрежа от станции в Европа, Франция и в света). Бяха установени много партньорства, особено с BIOGEMMA и GENNOPLANT.

Като се вземат под внимание научните иновации и тяхното отразяване в развитието на Limagrain Group:

Интегриране на нови бизнеси

Биотехнологиите:

През 1984, отваряне на лабораторията Sezeaux (63).
Днес, 7 лаборатории ( Франция, Обединено Кралство, САЩ, Австралия) и следователно голямо вътрешно ноу-хау

 • Клетъчна биология
 • Молекулярна биология
 • Генетика

Инегрирани в процеса за размножаване на растенията:

 • Молекулярна маркировка
 • Селекция подпомогната от маркировка
  qui_sommes_nous_recherche-02
qui_sommes_nous_recherche-01

Нови инструменти за изпълняване на същата работа, по-точни, по-бързи и отварящи нови полета за изследователска дейност.

Измисляне на нови подходи за научните изследвания:

Партньорски изследвания:

Разделяне на знанието за подобряване на растенията

Това е нов подход, които подобрява:
Темпът на развитие (миниатюризация, роботика, иформатика)

 • Мултидисциплинарността
 • Интернационализацията
 • Методите на изследване
 • Развитието на разходите

Групата Limagrain е имплементирала множество изследователски партньорства и многобройни международни сътрудничества (частни консорциуми, университети, международни центрове…)

Оценяване на потенцяла отворен от нови знания

Изпълняване на секторите:

Новите възможности за растенията:

 • Промяна на характеристиките на пшеничното нишесте
 • Промяна няа съдържанието и състава на мастната киселина на слънчогледа, рапица
 • Елиминиране на протеиновите алергени на пшеницата за хората
 • Царевица богата на фитаза (намаляване на фосфорните зауствания от фермите)
 • Царевица устойчива на суша (намаляване на употребата на вода)

С цел да се отговори по-добре на нуждите:

 • На индустриалците
 • На потребителите
 • На съвременното общество