fbpx

Екипът на Лимагрейн България

Екипът на Лимагрейн България

Венета Мурзова 

Mениджър за страната

veneta.murzova@limagrain.com 

Тел.: +359 88 723 7405

Анета Хаджииванова 

Маркетинг мениджър

aneta.hadzhiivanova@limagrain.com

Тел.: +359 88 266 9811

Димитър Бързаков

Продуктов мениджър Маслодайни култури

dimitar.barzakov@limagrain.com

Тел.: +359 88 746 6586

                               

Петър Вълков

Продуктов мениджър Царевица и Житни култури

dimitar.barzakov@limagrain.com

Тел.: +359 88 484 1943

Райна Димитрова

Комуникационен мениджър

rayna.dimitrova@limagrain.com

Тел.: +359 88 422 6168

Александра Илиева

Логистика и обслужване на клиенти

alexandra.ilieva@limagrain.com

Тел.: +359 88 229 3012

Нели Велинова

Финансов и офис координатор

neli.velinova@limagrain.com

Тел.: +359 88 532 6028

Търговски екип ЛИМАГРЕЙН БЪЛГАРИЯ:

 

  

   Анита Гергова 

Търговски мениджър

Северозападна България

anita.gergova@limagrain.com

Тел.: +359 88 721 9367

Любомир Илиев

Регионален търг. представител

Враца, Монтана, Видин

lyubomir.iliev@limagrain.com

Тел.: +359 88 961 2994

Здравко Ангелов

Регионален търг. представител

Плевен, Ловеч, Велико Търново

zdravko.angelov@limagrain.com

Тел.: +359 88 631 8567

Жанет Костова

Регионален търг. представител

Плевен, Ловеч, Бяла Слатина, Луковит

 zhanet.kostova@limagrain.com

Тел.: +359 88 236 0247

 

Елица Бонева

Регионален търг. представител

София област, Перник, Кюстендил, Благоевград

elitsa.boneva@limagrain.com

Тел.: +359 882 36 40 82

 

Радостин Вушков

Регионален търг. представител

Разград, Русе, Велико Търново

radostin.vushkov@limagrain.com

Тел.: +359 88 630 5984

Димитър Петъков

Регионален търг. представител

Добрич, Силистра

dimiter.petakov@limagrain.com

Тел.: +359 88 293 5812

 

Стефан Стефанов

Регионален търг. представител

Добрич, Силистра

stefan.stefanov@limagrain.com

Тел.: +359 88 204 0684

 

ТЪРГОВСКИ ЕКИП ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

 

Христо Христов

Търговски мениджър

 Южна България

hristo.hristov@limagrain.com

Тел.: +359 88 689 9156

                              

                         

Кирил Анов

Регионален търг. представител

Пазарджик, Пловдив,  Хасково

kiril.anov@limagrain.com

Тел.: +359 88 777 0901

Петър Петров

Регионален търг. представител

Шумен, Търговище, Варна

petar.petrov@limagrain.com

Тел.: +359 88 252 1763 

 

Диман Димов

Регионален търг. представител

 Стара Загора, Сливен

diman.dimov@limagrain.com

Тел.: +359 88 866 2040

 

                           

Георги Караиванов

Регионален търг. представител

 Ямбол, Бургас

georgi.karaivanov@limagrain.com

Тел.: +359 88 438 8475