fbpx

Съвети Зърно

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ:

LG 32.58

Може да се отглежда при всякакви условия, високи терени, засушливи региони, късни сеитби.

За широко райониране и втора култура. Двойна употреба – за зърно и силаж с отлично качество.

LG 30.315

За постигане на максимални резултати се препоръчва добър агрофон и качество на почвите.

За широко райониране и втора култура.

LG 30.369/ Limanova

Препоръчват се почви с добро съдържание на органично вещество. Подходящ за широко райониране. Може да се отглежда в северна и южна България без напояване.

LG 30.389

Препоръчват се почви с добро влагозадържане и качество, както и отглеждането на хибрида в южна България при поливни условия. За широко райониране.

LG 33.95

Препоръчват се почви със сравнително добро качество. В южна България да се отглежда при поливни условия. За широко райониране.

LG 34.75

Не се препоръчват късни сеитби и почви с много лек механичен състав и ниско органично съдържание. В южна България да се отглежда при поливни условия.

LG 30.500

С оглед очакваните добри резултати се препоръчват добри почви и висок агрофон. В южна България да се отглежда при поливни условия.

Хелън

Количеството добита биомаса от единица площ зависи от влагозапасеността на почвата и нейното качество. За широко райониране при поливни условия.

Шанън

За постигане на високи добиви от силаж и добро качество на силажа е препоръчително да се извършва балансирано торене и поливане. Желателно е в южна България да се отглежда при поливни условия. За широко райониране.