LZM467/42 ФАО 470 (LG 31.479) нов!

 

За силаж

За северна България при неполивни условия

За южна България при поливни условия

Хибрид

Хибрид за силаж

Ранозрялост

ФАО 470

Група

Царевица

Тип

Предимства

  • Висок потенциал за добив
  • Висока стабилност в представянето
  • Отлична толерантност на засушаване
  • Отлично качество на силажа 

 

Основни характеристики

  • Растения: Високи, отлично облистени 
  • Кочани: Едри, дълги, добре озърнени 
  • Брой редове в кочан: 14-16
  • Зърно: Едри зърна с висока маса на 1000 семена 

ЗА ХИБРИДА

 

Силажен хибрид в средата на ФАО 400 с обемни, отлично облистени растения, висока продуктивност за силаж и LGAN качество (подобрена смилаемост на фибрите) на силажа. Силажът е с висока енергийна стойност и съдържание на скорбяла.

 

Технологични препоръки

Като силажен хибрид с високо качество на силажа, хибридът изисква добър агрофон и хранене на растенията. Ключов момент в производството на силажа е момента на прибирането му.

Сеитбена норма:

6200-6700 растения за реколтиране при неполивни условия

7500-8000 растения за реколтиране при поливни условия