LZM367/34 (LG 31.322) ФАО 330

LG 31.322 – име след регистрация

HYDRANEO, хибрид за зърно

За цяла България при неполивни условия

 

Хибрид

Хибрид за зърно

Ранозрялост

ФАО 330

Група

Царевица

Тип

Предимства

  • Висок потенциал за добив 
  • Висока стабилност в представянето 
  • Отлична толерантност на засушаване
  • Бързо отдаване на влагата
  • Високо хектолитрово тегло
  • Подходящ за цяла България при неполивни условия. Подходящ за ранни и късно изтеглени сеитби, както и за отглеждане на по-високи терени. 

Основни характеристики

Растения: Средно високи, добре облистени

Кочани: Дълги, често с къси обвивни листа 

Брой редове в кочан: 16

Зърно: Едри зърна с много високо хектолитрово тегло

ЗА ХИБРИДА

LG 31.322 е нов ранен хибрид, който съчетава висок потенциал за добив с ранно узряване, възможност за отглеждане при всякакви условия и отлична сухоустойчивост. Хибридът покрива спектъра между ранни и среднно ранните хибриди и може да се включва във всяка сортова структура при неполивни условия.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Препоръчва се добър агрофон и хранене на растенията.

Гъстота на отглеждане при неполивни условия: 6300 – 6500

Гъстота на отглеждане при поливни условия: 7500 – 8000