LG 31.322 ФАО 330

HYDRANEO

хибрид за зърно

Ексклузивно от Агродимекс

 

Хибрид

Хибрид за зърно

Ранозрялост

ФАО 330

Група

Царевица

Тип

Предимства

  • Висок потенциал за добив 
  • Висока стабилност в представянето 
  • Отлична толерантност на засушаване
  • Бързо отдаване на влагата
  • Високо хектолитрово тегло

Основни характеристики

Растения: Средно високи, със здраво стъбло, добре облистени

Кочани: Заложени на средна височина. Дълги, отлично изравнени. Много добро озърняване във върха. Слабо отворени обвивни листа.

Брой редове в кочан: 16

Зърно: Едри зърна, плътни, с много високо хектолитрово тегло

ЗА ХИБРИДА

LG 31.322 е ранен хибрид с отлични агрономически характериситки, който съчетава висок потенциал за добив с ранно узряване и отлична сухоустойчивост. HYDRANEO хибрид, покриващ спектъра между много ранните и средно ранните хибриди. Адаптира се успешно към всякакви условия на отглеждане, с ефективно поведение при засушаване и стрес. Включва се успешно във всяка сортова структура. Подходящ за ранни и за късно изтеглени сеитби.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Препоръчва се осигуряване на добър агрофон и балансирано хранене на растенията. Препоръчва се сеитба при достигнати 8°С на дълбочината на изсяване.

Гъстота на отглеждане при неполивни условия: 6300 – 6500

Гъстота на отглеждане при поливни условия: 7500 – 8000