LG 31.401 ФАО 400 нов!

хибрид за зърно

За северна България при неполивни условия

За южна България при поливни условия

 

Хибрид

Хибрид за зърно

Ранозрялост

ФАО 400

Група

Царевица

Предимства

  • Висок потенциал за добив
  • Висока стабилност в представянето
  • Бързо отдаване на влагата
  • Високо хектолитрово тегло
  • Висока маса на 1000 семена 

Основни характеристики

  • Растения: Нормално високи, добре облистени, със здраво стъбло
  • Кочани: Обемисти, плътни, с много зърна в ред. Много добре озърнени във върха, със слабо отворени обвивни листа.
  • Брой редове в кочан: 16
  • Зърно: Едро, с отлично качество и високо хектолитрово тегло

ЗА ХИБРИДА

 

LG 31.401 e средно ранен хибрид за зърно с отличен потенциал за добив при интензивни условия и високи и стабилни резултати в страните от източна Европа. Притежава важни агрономически характеристики и е с много добро поведение при стрес и умерени засушавания. Стабилността в представянето на хибрида се подпомага от високото обемно тегло на зърното.

 

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

За постигане на максимални резултати се препоръчва отглеждане при висок агрофон, на почви с добро хумусно съдържание.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

6000-6500 растения за реколтиране при неполивни условия

7500-7800 растения за реколтиране при поливни условия