LZM366/56 (LG 31.401) ФАО 400

хибрид за зърно

За северна България при неполивни условия

За южна България при поливни условия

 

Хибрид

Хибрид за зърно

Ранозрялост

ФАО 400

Група

Царевица

Предимства

  • Висок потенциал за добив
  • Висока стабилност в представянето
  • Високо хектолитрово тегло
  • Висока маса на 1000 семена 

Основни характеристики

  • Растения: Средно високи, добре облистени
  • Кочани: Обемисти, с много зърна в ред
  • Брой редове в кочан: 16
  • Зърно: Едро с отлично хектолитрово тегло

ЗА ХИБРИДА

 

LG 31.401 е нов, средно ранен хибрид за зърно с отличен потенциал за добив и резултати от източна Европа. Хибридът е интензивен, с много високо обемно тегло на зърното и много добро поведение при стрес и умерени засушавания. Кочаните са винаги добре озърнени и с много добри характеристики.

 

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Потенциалът на хибрида предполага добро хранене и агрофон.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

6000-6500 растения за реколтиране при неполивни условия

7500-8300 растения за реколтиране при поливни условия