LG 34.75 ФАО 450

За зърно, скорбяла и биоетанол

За широко райониране

 

Хибрид

Хибрид за зърно, скорбяла и биоетанол

Ранозрялост

ФАО 450

Група

Царевица

Тип

Предимства

  • Висок потенциал за добив
  • Висока стабилност в представянето
  • Отлична толерантност на засушаване
  • Бързо отдаване на влагата

Основни характеристики

  • Растения: Компактни с редуцирана листна маса
  • Кочани: Много дълги, с много добър обем
  • Брой редове в кочан: 18
  • Зърно: Едри зърна с много висока маса на 1000 семена

ЗА ХИБРИДА

Доказана генетика с отлични характеристики на кочаните, отлична толерантност на хидратен и температурен стрес.

HEP (High Ethanol Potential) хибрид за производство на биоетанол

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Не се препоръчват късни сеитби и почви с много лек механичен състав и ниско органично съдържание. В южна България да се отглежда при поливни условия.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

5800-6200 растения за реколтиране при неполивни условия

7500 растения за реколтиране при поливни условия