LG 32.58 ФАО 250

Хибрид с двойна употреба – за зърно и силаж с отлично качество

За широко райониране

Подходящ и за втора култура

За 2-ра култура

 

 

Хибрид

Хибрид за зърно

Ранозрялост

ФАО 250

Група

Царевица

Тип

Предимства

  • Висок потенциал за добив
  • Висока стабилност в представянето
  • Отлична толерантност на засушаване
  • Бързо отдаване на влагата 
  • Отлично качество на силажа 

Основни характеристики

  • Растения: Средно високи, балансирани растения с много добра облистеност
  • Кочани: Средно големи, много добре озърнени
  • Брой редове в кочан: 14-16
  • Зърно: Средно едро зърно с добри характеристики

ЗА ХИБРИДА

LG 32.58 е много ранен хибрид с много добра продуктивност и отлични технологични и стопански качества. Предлага отличен добив от зърно и силаж с високо качество (LGAN).  Може да се използва като основна и втора култура, за ранни и късни сеитби, на високи места. Хибридът показва отлична сухоустойчивост и отлична интензивност при поливни условия. Заради краткия си вегетационен цикъл може да влезе в сеитбооборота по всяко време.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Може да се отглежда при всякакви условия, високи терени, засушливи региони, късни сеитби. Да се избягват ниски гъстоти на отглеждане. Хибридът много добре понася рано изтеглени сеитби. При използване за силаж сеитбените норми се завишават с 1000 растения на декар за реколтиране.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

6200-6500 растения за реколтиране при неполивни условия

7500-8000 растения за реколтиране при поливни условия