LG 31.377 ФАО 370

HYDRANEO

хибрид за зърно

За широко райониране

 

Хибрид

Хибрид за зърно

Ранозрялост

ФАО 380

Група

Царевица

Тип

Предимства

  • Висок потенциал за добив
  • Отлична стабилност в представянето
  • Отлична толерантност на засушаване
  • Бързо отдаване на влагата
  • Високо хектолитрово тегло
  • Стейгрийн ефект

Основни характеристики

  • Растения: Средно високи до високи, добре облистени, със здраво стъбло
  • Кочани: Дълги, обемисти, много добре озърнени във връха
  • Брой редове в кочан: 16-18
  • Зърно: Средно едри зърна с много високо хектолитрово тегло и отлично качество

ЗА ХИБРИДА

LG 31.377 е средно ранен хибрид с водещи агрономически характеристики и топ потенциал за добив, който реализира в широк спектър от условия на отглеждане. Демонстрира изключително стабилно поведение и конкурентни резултати при различни нива на добива във всички държави от централна и източна Европа. HYDRANEO хибрид с висока толерантност на температурен стрес и почвено засушаване.

 

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

За постигане на максимални резултатите се препоръчва отглеждане при оптимален агрофон.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

6200-6500 растения за реколтиране при неполивни условия

7500 растения за реколтиране при поливни условия