LG 31.377 ФАО 370

HYDRANEO хибрид за зърно

За широко райониране

 

Хибрид

Хибрид за зърно

Ранозрялост

ФАО 380

Група

Царевица

Тип

Предимства

  • Висок потенциал за добив
  • Отлична стабилност в представянето
  • Отлична толерантност на засушаване
  • Ниска влага при прибиране
  • Високо хектолитрово тегло
  • Много добър здравен профил

Основни характеристики

  • Растения: Средно високи, изразени с добра облистеност
  • Кочани: Дълги, конични
  • Брой редове в кочан: 16-18
  • Зърно: Много добро качество на зърното и високо обемно тегло (хектолитър)

ЗА ХИБРИДА

 

Нов хибрид в най-предпочитаната ФАО група с отличен потенциал за добив. Демонстрира много добра стабилност в представянето и устойчивост на хидратен стрес.

Хибрид за зърно от последно поколение с много висок потенциал за добив и много добра сухоустойчивост. Притежава високо обемно тегло на зърното и се прибира в оптимални срокове при ниска влага и без нужда от сушене.

Хибридът е много добре изравнен, с високо заложен основен кочан и отлична озърненост на кочаните във връхната част. Растенията са със здрави корени и умерено изразен „стейгрийн“ ефект.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

За постигане на максимални резултатите се препоръчва отглеждане при оптимален агрофон.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

6200-6500 растения за реколтиране при неполивни условия

7500 растения за реколтиране при поливни условия