LG 30.500 ФАО 480

HYDRANEO, хибрид за зърно

За широко райониране

 

Хибрид

Хибрид за зърно

Ранозрялост

ФАО 480

Група

Царевица

Тип

Предимства

  • Висок потенциал за добив
  • Отлична стабилност в представянето
  • Отлична толерантност на засушаване
  • Много добър здравен профил
  • Високо хектолитрово тегло

Основни характеристики

  • Растения: Средно високи растения
  • Кочани: Кочани с много добър обем и много зърно в ред
  • Брой редове в кочан: 18
  • Зърно: Средно едри зърна с високо хектолитрово тегло

ЗА ХИБРИДА

Хидранео хибрид с отличен потенциал за добив и максимална устойчивост на засушаване.

HYDRANEO хибрид – нова програмата за управление на риска от суша при царевицата

LG 30.500 съчетава най-добрите агрономически качества – потенциал за добив, отлична сухоустойчивост и високо обемно тегло на зърното. С тези качества хибридът е винаги конкурентен в групата си по ранозрелост.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

С оглед очакваните добри резултати се препоръчват добри почви и висок агрофон. В южна България да се отглежда при поливни условия.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

5800-6000 растения за реколтиране при неполивни условия

7500 растения за реколтиране при поливни условия