LG 30.500 ФАО 480

HYDRANEO, хибрид за зърно

За широко райониране

 

Хибрид

Хибрид за зърно

Ранозрялост

ФАО 480

Група

Царевица

Тип

Предимства

  • Висок потенциал за добив
  • Висока стабилност в представянето
  • Отлична толерантност на засушаване
  • Висока маса на 1000 семена 
  • Високо хектолитрово тегло
  • Стейгрийн ефект

Основни характеристики

  • Растения: Високи, с много добра облистеност и здраво стъбло
  • Кочани: Заложени средно високо и отлично изравнени. Едри, дълги, с много зърна в ред.
  • Брой редове в кочан: 18
  • Зърно: Средно едри зърна с много високо хектолитрово тегло

ЗА ХИБРИДА

LG 30.500 е средно късен хибрид за зърно с много висок потенциал за добив и отлични агрономически характеристики. HYDRANEO хибрид с изключително стабилно и ефективно поведение в условия на засушаване и температурен стрес. Винаги конкурентен с получените крайни резултати, независимо от конкретните климатични условия и нива на добива. Хибрид с много добър здравен профил.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

За постигане на максимални резултати се препоръчва отглеждане при висок агрофон и на почви с добро съдържание на органично вещество.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

5800-6000 растения за реколтиране при неполивни условия

7200-7500 растения за реколтиране при поливни условия