LG 30.389 ФАО 380

За зърно

За широко райониране

 

Хибрид

Хибрид за зърно

Ранозрялост

ФАО 380

Група

Царевица

Предимства

  • Висок потенциал за добив
  • Висока стабилност в представянето
  • Отлична толерантност на засушаване
  • Бързо отдаване на влагата 
  • Висока маса на 1000 семена
  • Стейгрийн ефект

Основни характеристики

  • Растения: Средно високи с много добра облистеност
  • Кочани: Заложен средно високо, с отлична изравненост. Дълги, обемни, много добре озърнени.
  • Брой редове в кочан: 16-18
  • Зърно: Едри зърна с много висока маса на 1000 семена

ЗА ХИБРИДА

LG 30.389 е хибрид с отлична продуктивност и висока стабилност в представянето, който реаизира максимума от потенциала си при интензивни условия на отглеждане.

Притежава силен агрономически профил и се справя добре с голямо разнообразие от фактори на средата, показвайки ефективно поведение при умерено засушаване и температурен стрес.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Препоръчва се отглеждане при добър агрофон и почви с добро влагозадържане и качество.

Подходящ за отглеждане при неполивни условия в северна България, а при поливни условия и в южна България.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

6200-6500 растения за реколтиране при неполивни условия

7500-7800 растения за реколтиране при поливни условия