LG 30.389 ФАО 380

За зърно

За широко райониране

 

Хибрид

Хибрид за зърно

Ранозрялост

ФАО 380

Група

Царевица

Предимства

  • Висок потенциал за добив
  • Отлична стабилност в представянето
  • Отлична толерантност на засушаване
  • Ниска влага при прибиране
  • Висока маса на 1000 семена
  • Много добър здравен профил

Основни характеристики

  • Растения: Средно високи с много добра облитсеност 
  • Кочани: Дълги, обемни, отлични характеристики
  • Брой редове в кочан: 16-18
  • Зърно: Едри зърна с много висока маса на 1000 семена

ЗА ХИБРИДА

Интензивен хибрид с отлични характеристики на кочана и агрономически характеристики. Отлична продуктивност и много добра екологична пластичност.

Хибрид с много големи възможности при интензивно отглеждане. Съчетава високата си продуктивност с много стабилно поведение при стрес и засушаване.

Типичен хибрид за зърно, който реализира потенциала си чрез високата маса на 1000 семена, добрите характеристики на кочаните и качество на зърното. Здравният профил е на най-добро ниво.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Препоръчват се почви с добро влагозадържане и качество, както и отглеждането на хибрида в южна България при поливни условия.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

6200-6500 растения за реколтиране при неполивни условия

7500 растения за реколтиране при поливни условия