LG 30.369/Limanova ФАО 370

За зърно

За широко райониране

 

Хибрид

Хибрид за зърно

Ранозрялост

ФАО 370

Група

Царевица

Предимства

  • Висок потенциал за добив
  • Отлична стабилност в представянето
  • Отлична толерантност на засушаване
  • Ниска влага при прибиране
  • Високо хектолитрово тегло
  • Много добър здравен профил

Основни характеристики

  • Растения: Компактни, добре облистени
  • Кочани: Дълги, с добър обем
  • Брой редове в кочан: 16-18
  • Зърно: Отлично качество на зърното и високо хектолитрово тегло

ЗА ХИБРИДА

 

Хибрид с лидерски качества и много висока стабилност в представянето. Типичен хибрид за зърно за континентален климат.

Типичен хибрид за зърно – растения с лимитирана биомаса и много добри характеристики на кочаните.

Лиманова притежава отлична продуктивност, която реализира успешно в широк диапазон от условия. Високото хектолитрово тегло на зърното, компактните растения и дълбоките корени способстват за силно конкурентно поведение.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Препоръчват се почви с добро съдържание на органично вещество.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

6200-6500 растения за реколтиране при неполивни условия

7500 растения за реколтиране при поливни условия