LG 30.369/Limanova ФАО 370

За зърно

За широко райониране

 

Хибрид

Хибрид за зърно

Ранозрялост

ФАО 370

Група

Царевица

Предимства

  • Висок потенциал за добив
  • Висока стабилност в представянето
  • Отлична толерантност на засушаване
  • Бързо отдаване на влагата
  • Високо хектолитрово тегло
  • Стейгрийн ефект

Основни характеристики

  • Растения: Компактни, със здраво стъбло, добре облистени
  • Кочани: Заложен на средна височина, с отлична изравненост. Едри, плътни, много добре озърнени.  
  • Брой редове в кочан: 16-18
  • Зърно: Отлично качество на зърното и високо хектолитрово тегло

ЗА ХИБРИДА

 

LG 30.369/ Limanova е високопродуктивен хибрид с отлични стопански качества и представяне при континентален климат. С много добро поведение в условия на стрес и засушаване. Постига високи и конкурентни резултати, благодарение на качеството на зърното и характеристиките на кочана. Притежава изразен стейгрийн ефект и много добър здравен профил, подпомагащи допълнително стабилното представяне на хибрида.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Препоръчват се почви с добро съдържание на органично вещество и добър агрофон.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

6200-6500 растения за реколтиране при неполивни условия

7500-7800 растения за реколтиране при поливни условия