LG 30.315 ФАО 300

HYDRANEO, хибрид за зърно

За широко райониране и за 2-ра култура и за по-високи терени

 

Хибрид

Хибрид за зърно

Ранозрялост

ФАО 300

Група

Царевица

Тип

Предимства

  • Висок потенциал за добив
  • Отлична стабилност в представянето
  • Отлична толерантност на засушаване
  • Много добър здравен профил

Основни характеристики

  • Растения: Средно високи, добре облистени
  • Кочани: Обемисти, средно дълги, добре озърнени на върха
  • Брой редове в кочан: 16
  • Зърно: Средна маса на 1000 семена и добър хектолитър

ЗА ХИБРИДА

Ранен хибрид, съчетаващ висока продуктивност с отлична сухоустойчивост и ниска влага при прибиране.

HYDRANEO хибрид – нова програма за управление на риска от суша при царевицата

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

За постигане на максимални резултати се препоръчва добър агрофон и качество на почвите.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

6300-6500 растения за реколтиране при неполивни условия

7500-8000 растения за реколтиране при поливни условия