LG 30.315 ФАО 300

HYDRANEO, хибрид за зърно

За широко райониране

За 2-ра култура

За полета с по-висока надморска височина

 

Хибрид

Хибрид за зърно

Ранозрялост

ФАО 300

Група

Царевица

Тип

Предимства

  • Висок потенциал за добив
  • Висока стабилност в представянето
  • Отлична толерантност на засушаване
  • Бързо отдаване на влагата 
  • Бърз първоначален старт
  • Стейгрийн ефект

Основни характеристики

  • Растения: Средно високи, добре облистени, със здраво стъбло
  • Кочани: Заложен средно високо, с отлична изравненост. Обемисти, средно дълги, много добре озърнени на върха. Слабо отворени обвивни листа.
  • Брой редове в кочан: 16
  • Зърно: Едри зърна с висок хетолитър

ЗА ХИБРИДА

LG 30.315 е ранен хибрид с отлична сухоустойчивост и потенциал за добив сравним със значително по-късни хибриди. Много бързо отдава влагата, и е изключително подходящ както за основна така и за втора култура. HYDRANEO хибрид с бърз начален старт и възможност за отглеждане при различни агротехнически срокове на сеитба.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

За постигане на максимални резултати се препоръчва добър агрофон и почви с добро плодородие. Препоръчва се сеитба при достигнати 8°С на дълбочината на изсяване.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

6200-6500 растения за реколтиране при неполивни условия

7500-8000 растения за реколтиране при поливни условия