LG 30.215 ФАО 190 нов!

HYDRANEO, хибрид за зърно и за силаж

За широко райониране

За 2-ра култура

За полета с по-висока надморска височина

 

Хибрид

Хибрид за зърно

Ранозрялост

ФАО 300

Група

Царевица

Тип

Предимства

  • Висок потенциал за добив
  • Висока стабилност в представянето
  • Отлична толерантност на засушаване
  • Бързо отдаване на влагата 
  • Отлично качество на силажа 
  • Бърз първоначален старт

Основни характеристики

  • Растения: Средно високи, компактни, с много добър обем и облистеност
  • Кочани: Плътни, изравнени, с много добро озърняване във върха. Заложен на средна височина.
  • Брой редове в кочан: 16
  • Зърно: Зърно с високо съдържание на скорбяла и добър хектолитър

ЗА ХИБРИДА

LG 30.215 е много ранен хибрид с отлични стопански и технологични качества. Хибрид с висока продуктивност в групата си и комплексен профил, даващ възможност за производство на зърно и на силаж с високо качество и енергийна стойност. Има високо съдържание на скорбяла в зърното. Притежава много добър първоначален старт и успешно се адаптира към различни технологични срокове на сеитба, включително много ранни сеитби.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Подходящ за широко райониране. Подходящ за втора култура. Подходящ за отглеждане в райони и на полета с по-висока надморска височина.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

6300-6500 растения за реколтиране при неполивни условия

7500-8000 растения за реколтиране при поливни условия