SHANNON ФАО 440

За силаж и за зърно

За широко райониране при поливни условия, само в северна България при неполивни условия

Хибрид

Хибрид за силаж

Ранозрялост

ФАО 440

Група

Царевица

Тип

Предимства

  • Висок потенциал за добив
  • Висока стабилност в представянето
  • Висока маса на 1000 семена 
  • Високо хектолитрово тегло
  • Отлично качество на силажа

 

Основни характеристики

  • Растения: Високи растения с много добър обем, много добре облистени
  • Кочани: Едри с тънка какалашка
  • Брой редове в кочан: 16
  • Зърно: Едри зърна с висока маса на 1000 семена и обемно тегло

ЗА ХИБРИДА

Shannon е средно късен LGAN хибрид за производство на качествен силаж с отлично съотношение добив към ранозрелост. Основно предимство са отличните технологични характеристики на произведената суровина – висока смилаемост на фибрите (DINAG), високо съдържание на скорбяла и сухо вещество. Хибрид с ефективно поведение при стрес и умерени засушавания и много добро представяне.

Технологични препоръки

За постигане на високи добиви от силаж е препоръчително отглеждане при добър агрофон и почви с добра влагозапасеност.

Препоръчителна сеитбена норма:

6000-6500 растения за реколтиране при неполивни условия

7500-8000 растения за реколтиране при поливни условия