HELEN ФАО 600

 

За силаж и за зърно

За широко райониране при поливни условия

Хибрид

Хибрид за силаж

Ранозрялост

ФАО 600

Група

Царевица

Тип

Предимства

  • Висок потенциал за добив
  • Висока стабилност в представянето
  • Висока маса на 1000 семена 
  • Високо хектолитрово тегло
  • Отлично качество на силажа

 

Основни характеристики

  • Растения: Много високи растения с големи, широки листа и отличен обем
  • Кочани: Много едри кочани с много добри характеристики
  • Брой редове в кочан: 18
  • Зърно: Едри зърна с висока мана на 1000 семена и хектолитрово тегло

ЗА ХИБРИДА

Хелън е късен хибрид от програмата LGAN, с висока продуктивност и отлични технологични характеристики, специално предназначен за производство на висококачествен силаж. Изключително надежден хибрид в направлението си, с повишена смилаемост на фибрите (DINAG) и високи стойности на останалите показатели, определящи качеството на силажа. С много добра толерантност на умерено засушаване и стрес.

Технологични препоръки

Количеството добита биомаса от единица площ зависи от влагозапасеността на почвата и нейното плодородие. Препоръчва се отглеждане при добър агрофон.

Сеитбена норма:

5500-5800 растения за реколтиране при неполивни условия

7500-8000 растения за реколтиране при поливни условия