СЕМИНАР ЗА ПОЛЗИТЕ ОТ ПРАВНА ЗАКРИЛА НА СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ

СЕМИНАР ЗА ПОЛЗИТЕ ОТ ПРАВНА ЗАКРИЛА НА СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ/

SEMINAR ON THE BENEFITS OF PLANT VARIETY PROTECTION

ПОКАНА
СЕМИНАР ЗА ПОЛЗИТЕ ОТ ПРАВНА ЗАЩИТА НА СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ
Организатор:
CPVO
В партньорство с:
Министерство на земеделието, храните и горите
и
ИАСАС

20 Септември 2018, София, България
Място: Хотел Хилтън София, бул. България 1,  София 1421