fbpx

Екипът на Лимагрейн България

Венета Мурзова 

Mениджър за страната

veneta.murzova@limagrain.com 

Тел.: +359 88 723 7405

Венера Данчовска

Мениджър проучване на пазари и бизнес развитие

venera.danchovska@limagrain.com

Тел.: +359 88 4159 245

Райна Димитрова

Комуникационен мениджър

rayna.dimitrova@limagrain.com

Тел.: +359 88 422 6168

Александра Илиева

Логистика и обслужване на клиенти

alexandra.ilieva@limagrain.com

Тел.: +359 88 229 3012

Нели Велинова

Финансов и офис координатор

neli.velinova@limagrain.com

Тел.: +359 88 532 6028

Димитър Бързаков

Продуктов мениджър

dimitar.barzakov@limagrain.com

Тел.: +359 88 746 6586

Търговски екип:

  

   Анита Гергова 

Регионален търг. представител

София, Враца, Монтана, Видин

anita.gergova@limagrain.com

Тел.: +359 88 721 9367

  

 Здравко Ангелов

Регионален търг. представител

Плевен, Ловеч, Велико Търново

zdravko.angelov@limagrain.com

Тел.: +359 88 631 8567

      Радостин Вушков

Регионален търг. представител

Разград, Русе, Велико Търново

radostin.vushkov@limagrain.com

Тел.: +359 88 630 5984

Антония Димитрова

Регионален търг. представител

Добрич, Силистра

antoniya.dimitrova@limagrain.com

Тел.: +359 88 995 5960

Стефан Стефанов

Регионален търг. представител

Добрич, Силистра

stefan.stefanov@limagrain.com

Тел.: +359 88 204 0684

Денис Каназирский

Търговски мениджър

Североизточна България

denys.kanazirskyy@limagrain.com

Тел.: +359 88 236 0247

 

Христо Христов

Търговски мениджър

 Южна България

hristo.hristov@limagrain.com

Тел.: +359 88 689 9156

   

Димитър Петъков

Регионален търг. представител

 Варна, Шумен, Търговище

dimiter.petakov@limagrain.com

Тел.: +359 88 293 5812

 

Кирил Анов

Регионален търг. представител

Пазарджик, Пловдив, Хасково

kiril.anov@limagrain.com

Тел.: +359 88 777 0901

Диман Димов

Регионален търг. представител

 Централна Южна България

diman.dimov@limagrain.com

Тел.: +359 88 866 2040

 

Георги Караиванов

Регионален търг. представител

 Ямбол, Сливен, Бургас

georgi.karaivanov@limagrain.com

Тел.: +359 88 438 8475

 

Изпратете запитване