ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКИ СРЕЩИ ПРОЛЕТНИЦИ 2018

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕЩИ ПРОЛЕТНИЦИ 2018


31.01.2018, 10:00 часа

Гр. Добрич, х-л „Изида“

Лица за контакт:

Антония Димитрова – моб. 088 995 5960, Димитър Петъков – моб. 088 293 5812,

Стефан Стефанов – моб. 088 204 0684


30.01.2018, 10:30 часа

Гр. Каварна

Лица за контакт:

Антония Димитрова – моб. 088 995 5960, Димитър Петъков – моб. 088 293 5812,

Стефан Стефанов – моб. 088 204 0684


26.01.2018, 10:30 часа

Гр. Силистра, х-л „Дръстър“

Лица за контакт:

Антония Димитрова – моб. 088 995 5960, Димитър Петъков – моб. 088 293 5812,

Стефан Стефанов – моб. 088 204 0684

Партньор: БАСФ


18.01.2018, 10:30 часа

Гр. Горна Митрополия, хотел „Хелга – Светла Стоянова“

Лице за контакт: Деница Шукина – моб. 088 631 8567

Очакван брой гости: 90

Партньор: БАСФ


Техническа среща „Семена и препрати при пролетници от Лимагрейн и БАСФ“

27.11.2017, 10:00 часа

гр.Шумен, хотел „Шумен“

Лице за контакт: Тодор Новаков – моб. 088 777 0901


еКИПЪТ НА ЛИМАГРЕЙН ВИ ОЧАКВА!