STARCOVER Technology for seed stimulation

STARCOVER е четирикомпонентна технология от последно поколение. Тя опакова LG семената и ги подготвя да посрещнат предизвикателствата на климата и средата след поникване.

Активните компоненти на STARCOVER са два и те са биологични, екологични и работят в симбиоза с растенията.

STARCOVER e технология за стимулиране растежа и развитието на кореновата система.


Пролетно предложение царевица и слънчоглед 2019

СЛЪНЧОГЛЕД

Купи минимум 20 торби LG слънчоглед и получи допълнително 2 торби или допълнителни 10% в торби за покупки от 20 до 200* торби слънчоглед.

*Допълнителните торби слънчоглед не се изчисляват за закупени количествата над 200 торби слънчоглед.

ЦАРЕВИЦА

Купи мин. 40 торби LG ЦАРЕВИЦА получи допълнително 4 торби или допълнителни 10% в торби за покупки от 40 до 400** торби царевица.

**Допълнителните торби царевица не се изчисляват за закупени количествата над 400 торби царевица.

Пълните условия на предложението, Бланка за регистрация за участие, както и списък на дистрибуторите, които обслужват промоционалната кампания на Лимагрейн, можете да намерите в раздел Публикации.

 


Каталог 2019 - Царевица и Слънчоглед

В настоящия каталог Лимагрейн Ви представя специално подбрано портфолио от отлично адаптирани за България хибриди слънчоглед и царевица.