Експерт в семената рамо до рамо с теб
Хибриди, създадени да носят печалба
Видео и Публикации

HYDRANEO – ВРЕМЕ Е ЗА ИНОВАЦИИ ПРИ ЦАРЕВИЦАТА

Технология за управление на риска от засушаване

Нашата компания предлага на вас, фермерите, инструмент, с който да оцените и управлявате риска от засушаване.

Нашата оферта включва семена от толерантни на засушаване хибриди и услуги, които ви помагат по-ефикасно да управлявате риска от засушаване – комплексно, на всяко едно поле във вашето стопанство.

Подходът, който прилагаме, е комплексен и работи с всички фактори, определящи риска от засушаване на базата на диагностика на климата, почвите, генетиката и нивото на агрономия.

Диагностиката идентифицира възможните подобрения в отделните групи фактори, което има за цел да подсигури ефективността на производството в условия на засушаване година след година.


Нов подход и перспективи в управлението на риска от засушаване при царевицата

Стресът, който сушата причинява върху растенията, засяга повече от 70% от европейските площи с царевица за зърно и води до загуба на добиви до 80%. Ето защо Лимагрейн, чрез своята търговка марка LG, предлага Hydraneo – ново решение за управление на риска от засушаване, за да помогне на фермерите да защитят своя добив при суша.